Yhtiö ja henkilöstö

JOM Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 2031632-8) on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa Sijoitusrahastolain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa. Yhtiö hallinnoi JOM Silkkitie ja JOM Komodo-sijoitusrahastoja, jotka ovat Aasian markkinoille sijoittavia osakerahastoja.

JOM Rahastoyhtiö Oy on perustettu 30.3.2009 ja Finanssivalvonta on myöntänyt sille Rahastoyhtiön toimiluvan 1.7.2009.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

JOM Rahastoyhtiön Hallitus

Emilia Etelä-aho: puheenjohtaja, Juuso Mykkänen, jäsen, Kari Katajamäki: jäsen (osuudenomistajien valitsema), Tommi Mäkelä: jäsen (osuudenomistajien valitsema)

Tilintarkastajat

JOM Rahastoyhtiön ja JOM -sijoitusrahastojen tilintarkastajana toimii KHT Taru Mäenpää ja KHT Niklas Nyman. Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

Säilytysyhteisö

JOM Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisö harjoittaa pankkitoimintaa ja sen kotipaikka on Tukholma.

Valvova viranomainen

JOM Rahastoyhtiötä ja sen hallinnoimia sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51, sähköposti: 

Juuso Mykkänen

JOM Rahastoyhtiön toimitusjohtaja ja päävastuullinen salkunhoitaja.

MS.c in International Securities, Investment and Banking, ISMA Centre, Reading, UK, BA (hons) in Managerial Economics, Oxford, UK. Toiminut analyytikkona ja salkunhoitajana vuodesta 2000 Saksassa, Sveitsissä ja Suomessa: Kulvik & Cie, Sifter -rahastojen perustajajäsen, salkunhoitaja ja johtoryhmän jäsen 2002-2008, Allianz Asset Management nuorempi salkunhoitaja 2000-2001. Ammattimaista ja tuloksellista kokemusta Aasian ja maailman osakemarkkinoille sijoittamisesta vuodesta 2001. Morningstar-luokituksella viisi tähteä Sifter Global -rahaston osalta, jossa Juuso toimi pääsalkunhoitajana elokuuhun 2008 saakka.

Sähköposti:

Emilia Etelä-aho

JOM Rahastoyhtiön hallintojohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

TKK 2002-: Tuotantotalous. Ammattimaista ja tuloksellista kokemusta kehittyvien markkinoiden ja maailman osakemarkkinoille sijoittamisesta vuodesta 2006. Morningstar -luokituksella viisi tähteä Sifter Global -rahaston osalta, jossa Emilia toimi nuorempana salkunhoitajana elokuuhun 2008 saakka.

Sähköposti: