JOM Rahastoyhtiö Oy

Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

Puh: 09-670 115, Faksi: 09-670 117

Sähköposti: info(at)jom.fi, etunimi.sukunimi(at)jom.fi

Asiakaspalautteet

JOM Rahastoyhtiö Oy:lle on tärkeää, että sen kaikki asiakkaat ovat tyytyväisiä yhtiön tuotteisiin ja palveluun. Yhtiö ottaa mielellään vastaan yleisluontoista palautetta suullisesti tai sähköpostitse.

Yksityiskohtaiset tuotteisiin ja palveluun liittyvät huomautukset, reklamaatiot ja valitukset tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa rahastoyhtiöön joko postitse tai sähköpostitse osoitteeseen JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki tai info(at)jom.fi. Kirjallisen palautteen otsikkona tulee käyttää ”asiakaspalaute”, jolloin JOM Rahastoyhtiö käsittelee palautteen kiireellisenä ja pyrkii vastaamaan siihen viikon kuluessa siitä, kun palaute on saapunut perille. Asian käsittelee JOM Rahastoyhtiön compliance officer tai tämän poissa ollessa yhtiön toimitusjohtaja.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi asiakkaan ja JOM Rahastoyhtiön välisin neuvotteluin, voi kuluttaja-asiakas olla yhteydessä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) Arvopaperilautakuntaan, joka on riippumaton ulkopuolinen taho. Arvopaperilautakunta voi antaa asiassa kirjallisen ratkaisusuosituksen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine)
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Puhelin: (09) 6850 120, Faksi: (09) 6850 1220
Sähköposti: info(at)fine.fi
www.fine.fi