Placeringsfilosofi & riskkontroll

Placeringsverksamhet:

Vi betraktar placeringsverksamhet i första hand som riskhantering, sålunda, bör risk tas då kriterierna för den potentiella placeringen uppfylls och marknadssynen är stark.

Aktiv fondförvaltning ger bättre resultat än passiv fondförvaltning, då en strikt och kompetent placeringsprocess efterföljs.

Placeringsmöjligheter (risktagningsmöjligheter) hittas då man söker – inom detta område är det inte brist på möjligheter.

 

Vår avsikt är att bygga upp, ett på Asiens marknader specialiserat ”boutique”-fondbolag, på vilket vi vill jobba, och även placera i.

Vår verksamhet grundar sig på hederlighet och omutlighet på företagets alla verksamhetsområden.

Asien erbjuder placerare globalt de bästa avkastningsmöjligheterna, åtminstone under de tio kommande åren.