Bolaget och personalen

JOM Rahastoyhtiö Oy (FO-nummer 2031632-8) är ett finländskt aktiebolag, vars verksamhet är att utöva, i 5 §:s 1 moment, i Lagen om placeringsfonder avsedd placeringsverksamhet. Bolaget förvaltar placeringsfonderna JOM Silkkitie och JOM Komodo, vilka är på de asiatiska marknaderna placerande aktiefonder.

JOM Rahastoyhtiö Oy har grundats 30.3.2009 och Finansinspektionen har gett det koncession som Fondbolag 1.7.2009.

Bolagets hemvist är Helsingfors.

Bolagets styrelse

Juuso Mykkänen: ordförande, Emilia Etelä-aho: medlem, Kari Katajamäki: medlem (vald av andelsägarna), Tommi Mäkelä: medlem (vald av andelsägarna)

Revisorer

CGR Tuomas Honkamäki och CGR Johan Weckman är revisorer för JOM Rahastoyhtiö och dess placeringsfonder. Revisorssamfundet Pricewaterhouse Coopers Oy är revisorssuppleant.

Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken (publ), filialverksamheten i Finland. Förvaringsinstitutet bedriver bankverksamhet och dess hemvist är Stockholm.

Tillsynsmyndighet

JOM Rahastoyhtiö och de av bolaget förvaltade placeringsfonder övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors, Tfn 010 831 51, e-post:

Juuso Mykkänen

Bolagets grundande medlem, huvudansvarig portföljförvaltare.

MS.c in International Securities, Investment and Banking, ISMA Centre, Reading, UK, BA (hons) in Managerial Economics, Oxford, UK. Arbetat som analytiker och portföljförvaltare sedan år 2000 i Tyskland, Schweiz och Finland: Kulvik & Cie, Sifter -fondernas grundande medlem, portföljförvaltare och medlem i ledningsgruppen 2002-2008, Allianz Asset Management yngre portföljförvaltare 2000-2001. Erfarenhet av professionell och framgångsrik placeringsverksamhet på de asiatiska marknaderna och den globala aktiemarknaden sedan 2001. Fem stjärnor i Morningstar Rating för Sifter Global -fonden, där Juuso arbetade som huvudportföljförvaltare ända till augusti 2008.

E-post:

Emilia Etelä-aho

Bolagets verkställande direktören, partner.

Tekniska Högskolan 2002-: Produktionsekonomi. Erfarenhet av professionell och framgångsrik placeringsverksamhet på tillväxtmarknaderna och den globala aktiemarknaden sedan 2006. Fem stjärnor i Morningstar Rating för Sifter Global -fonden, där Emilia arbetade som yngre portföljförvaltare ända till augusti 2008.

E-post:

Jussi Salo

Direktör med ansvar för kundrelationer, marknadsföring och försäljning, samt compliance och juridik.

Ekon. mag. (handelsrätt), Helsingfors handelshögskola, juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Aalto University Executive Education, examen i placeringsärenden och placeringsspecialistexamen (APV1 och APV2). Jussi har arbetat bl.a. som bankdirektör och placeringsdirektör i Ålandsbanken Private Banking 2007-2015, och före detta som administrativ chef i fondbolaget Kulvik & Cie Sifterfonder i Genève. Före detta har han även arbetserfarenhet från advokatbyråer med företagsjuridiska inriktning. Jussi har professionell placeringserfarenhet sedan 2006.

E-post: