JOM:s fonder till Fennia Livs produkter

JOM:s fonder till Fennia Livs produkter: JOM Silkkitie- och JOM Komodo -fonder kan nu anslutas till Fennia Livs spar-, placerings- och pensionsförsäkringar (Fennia-Spar, Fennia-Pension och Fennia-Gruppension). Fonderna finns också i Fennias fondvärld: fenniarahastomaailma.fi.