JOM Komodo fyllde fem år

Placeringsfonden JOM Komodo, som placerar i indonesiska små och medelstora företag, fyllde fem år den 15de maj då fondens startdatum var motsvarande dagen år 2012. Fonden har en ackumulerad avkastning på 72,49% sedan startdatum, medan JCI Index har avkastat 25,31%, MSCI Indonesia ETF (EIDO) 10,35% och MSCI Indonesia Small Cap index -29,83 % (i euro och inklusive dividender). De andra indonesiska fonderna från världen och Indonesien har returnerat endast lite bättre än JCI Index under samma tidsperiod, varmed vi vågar konstatera att JOM Komodos investeringsstrategi har fungerat bra även om vårt operationsområde har innehållit en hel del EM-exotism.

Fondens operativa era har varit relativt utmanande, då bland annat följande händelser skett under tidsperioden:
1. Fed:s sedelåterhämtning och realisering av räntehöjningens väntetid (2013–2015), som resulterade till ett stort utflöde av kapital från tillväxtmarknaderna.
2. En betydande nedgång i efterfrågan av råvarupriser (speciellt olja).
3. Indonesiska bytesbalansens momentana dykning vilket resulterade till ett underskott på över 3%, och valutan IDRs -30% försvagning gentemot dollarn.
4. Ett par val (2014 och 2017) och dess associerade valkampanjer, vilka varit mycket färgglada (dvs. smutsiga).
Tack vare dessa händelser har värderingen för vårt operationsområde sjunkit med 20–65% sedan fondens start, när majoriteten av investerarna har fokuserat på stora bolagens så kallade säkra, likvida och dyra aktier.

För tillfället har de ovannämnda riskerna skingrats. De stora indexaktierna är emellertid dyra och JCI-indexet närmar den historiskt sett högsta nivån. Dock är indexets värderingsnivå inte ens i närheten av de historiska topparna, när igen JOM Komodos värdering ligger på en historisk låg nivå när det gäller årets P/E- och P/BV-tal. Vi tror att både inhemska och utländska investerare börjar så småningom titta under ytan (top-50 indexaktier), vilket leder till att värderingen för aktierna i SMF-sektorn återgår till normal nivå.