JOM Komodo -fondens minimiteckning har sänkts till 5 000 euro

Vi har sänkt minimiteckningsbeloppet för JOM Komodo -fonden till 5000 euro från föregående 20 000 euro. Härmed minimiteckningsbeloppen för båda JOM -fonder är 5 000 euro.

Den politiska risken i Indonesien har sänkt betydligt under våren 2014 då landet har fått en ny parlament och en reformvänlig president Joko Widodo (Jokowi). President Jokowis reformer börjar ge positiva resultat i accelererande takt från början av året 2015.

– Nedskärning i bränslesubventioner i november börjar så småningom förbättra underskottet i bytesbalansen och detta sätter tryck på valutan IDR att förstärka under året 2015.
– Efter höjningen av bränslepriser blir effekten av inflation ganska marginell därför att oljepriset i globala marknader har sänkt märkbart på grund av ökat utbud och försämrad efterfrågan. Detta inspirerar Indonesiens centralbank att sänka räntor minst 0,5 %-enheter under året 2015.
– En stark inhemsk efterfrågan och investeringar inom infrastruktur accelererar BNP:s tillväxt till c. 5,5 % nivå år 2015, medan år 2016 förväntas att tillväxten kommer att öka till 6 %.
– Största risker hänför sig till en möjlig räntehöjning i USA under andra årshalvan i 2015 som kan orsaka ökande volatilitet i valutor och priser på värdepapper i tillväxtländerna.

Portföljförvaltare Juuso Mykkänen