Indonesiens centralbank (BI) började sänka räntor 17.2.2015

Indonesiens centralbank (BI) började sänka räntor den 17.2.2015. BI sänkte räntor med 0,25 % till 7,5 % för inflationen är under 7 % och handelsbalansen har förbättrat till +700m USD i januari då nedskärning i bränslesubventioner har börjat visa effekter i makrosiffror. Dessutom bytesbalansen i Q4/2014 förbättrade från Q3/2014. Efter nästan två års period av stigande räntor vill BI fokusera på tillväxten. Ytterligare räntesänkningar förväntas ske under resten av året ifall amerikanska centralbankens räntehöjningscykel kommer inte att orsaka för mycket osäkerhet kring värdepappers priser i tillväxtländer.

Portföljförvaltare Juuso Mykkänen