JOM Rahastoyhtiö Oy är ett i Finland registrerat fondbolag som specialiserat sig på Asiens aktiemarknader.

Fondbolaget förvaltar två aktiva placeringsfonder: JOM Silkkitie, startdatum 31.7.2009, som placerar på aktiemarknaderna i Sydost-Asien och JOM Komodo, startdatum 15.5.2012, som placerar på den indonesiska aktiemarknaden.