Ohjeet ja hinnasto

JOM Silkkitie ja JOM Komodo -rahastoja voi merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä Suomessa, sekä 2) kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Lataa merkintälomake

Merkintä

  1. Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti kohteena olevan JOM -rahaston sääntöihin, yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja rahastoesitteeseen, joissa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
  2. Laki edellyttää, että Rahastoyhtiö tunnistaa ja tuntee asiakkaansa. Henkilöllisyyden todistamista varten tulee käydä Rahastoyhtiön toimistossa ja esittää voimassaoleva henkilöllisyystodistus. Merkintätoimeksiannon voi antaa meille käynnin yhteydessä. Voitte myös täyttää merkintälomakkeen etukäteen ja toimittaa sen Rahastoyhtiölle postilla, faksilla tai skannattuna sähköpostilla. Jos merkitsijä on yritys, ottakaa mukaan tai liittäkää muilla tavoin toimitettavaan merkintätoimeksiantoon kopio enintään 3 kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta sekä kopio valtuutetun henkilöllisyystodistuksesta.
  3. Mikäli ette pääse käymään Rahastoyhtiön toimistossa henkilöllisyyden todistamista varten, ottakaa yhteyttä Rahastoyhtiöön puhelimitse numeroon 09 670 115 tai sähköpostitse osoitteeseen . Merkintälomakkeen tulee kaikissa tapauksissa olla Rahastoyhtiössä vähintään 2 pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
  4. Merkintämaksun on oltava rahastokohtaisella merkintätilillä viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00, joten siirto kannattaa tehdä muutamia pankkipäiviä ennen merkintäpäivää. Viestikentässä tulee olla henkilötunnuksenne tai Y-tunnus.

Lisämerkintä

  1. Mikäli henkilö- tai yhteystiedoissanne tai taloudellisessa tilanteessanne ei ole tapahtunut muutoksia, riittää että täytätte merkintälomakkeen 1. sivun ja toimitatte sen Rahastoyhtiöön. Lomakkeen saa internet-sivuiltamme ja Rahastoyhtiöstä. Jos merkitsijä on yritys ja yrityksen edellisestä merkinnästä on kulunut yli 3 kuukautta, liittäkää merkintäilmoitukseen kopio enintään 3 kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta. Merkintälomakkeen on oltava Rahastoyhtiössä vähintään kaksi pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Sen voi toimittaa meille postilla, faksilla tai skannattuna sähköpostilla.
  2. Merkintämaksun on oltava kohteena olevan JOM -rahaston merkintätilillä viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00, joten siirto kannattaa tehdä muutamia pankkipäiviä ennen merkintäpäivää. Viestikentässä tulee olla henkilötunnuksenne tai Y-tunnus.

Merkintätilit:

JOM Silkkitie -sijoitusrahasto

SEB: IBAN: FI8133010001129717, BIC: ESSEFIHXXXX

JOM Komodo -sijoitusrahasto

SEB: IBAN: FI7533010001136324, BIC: ESSEFIHXXXX

Lunastus

  1. Täyttäkää lunastuslomake, jonka saa internet-sivuiltamme ja Rahastoyhtiöstä. Merkitkää lomakkeeseen lunastettava summa euroina tai lunastettavien osuuksien lukumäärä. Lunastuslomakkeen on oltava Rahastoyhtiössä viimeistään 5 pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 14 mennessä (postilla, faksilla tai skannattuna sähköpostilla).
  2. Lunastussumma maksetaan rahastoyhtiöön merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitillille lunastuksesta seuraavana pankkipäivänä.

Mikäli olette tulleet asiakkaaksi välittäjän kautta, ottakaa yhteyttä välittäjäänne lunastuksen toteuttamiseksi. Mikäli ette ole enää asiakassuhteessa kyseiseen välittäjätahoon, ottakaa siinä tapauksessa yhteyttä Rahastoyhtiöön sähköpostitse tai puhelimitse.

Rahastojen vaihto

  1. Rahasto-osuuksia voi vaihtaa toisen JOM Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin. Osuuksien vaihtoa käsitellään kuten omistettavan rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää, joten rahastojen vaihto aiheuttaa sijoittajalle veroseuraamuksia lunastuksen tapaan.
  2. Vaihtoja toteutetaan vain rahastojen merkintä- ja lunastuspäivinä. Rahastovaihtoa varten sijoittajan on täytettävä vaihtolomake ja toimitettava se Rahastoyhtiöön viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen haluttua merkintä- ja lunastuspäivää. Vaihdosta peritään hinnaston mukainen palkkio.

Vaihtolomakkeen voi ladata tästä.

Merkinnästä, lunastuksesta ja vaihdosta lähetetään asiakkaalle vahvistuksena laskelma.

HINNASTO

RahastoJOM SilkkitieJOM Komodo
Minimimerkintä5 000 €5 000 €
Merkintäpalkkiomax 1,5 %max 1,5 %
Vaihtopalkkiomax 1 % max 1 %
Lunastuspalkkio
Sijoitus alle vuoden1 %2 %
Sijoitus 1-2 vuotta0 %2 %
Sijoitus yli kaksi vuotta0 %0 %
Kiinteä hallinnointipalkkio p.a.1,2 %1,5 %
Tuottosidonnainen palkkio10 % siitä tuotosta, joka kuukausitasolla ylittää viitetuoton 5 % kumulatiivisesti. Rahastokohtainen highwatermark (HWM) käytössä. JOM Silkkitie osalta HWM ikuinen, JOM Komodo rahaston osalta HWM voimassa kuluvan ja edellisen tilikauden osalta.