Yhdysvaltojen presidentinvaalien vaikutuksista kehittyvän Aasian osakemarkkinoihin

Donald Trumpin yllättävänä pidetty valinta Yhdysvaltojen presidentiksi käynnisti odotetusti myyntiaallon laajalla rintamalla. Akuutit markkinareaktiot tuskin kuitenkaan osoittavat Aasian osakemarkkinoiden suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trumpin tulevien todellisten poliittisten hankkeiden ja kantojen ollessa vielä mitä suurimmassa määrin kysymysmerkki, on osakemarkkinoiden kehityksen ennustaminen tavallistakin vaikeampaa.

Akuutti markkinareaktio

Nähdäksemme suurin syy myyntiaallolle on se, että kehittyviltä markkinoilta kotiutetaan nyt voittoja voimakkaan nousun jälkeen, sekä se, että Trumpin politiikan pelätään johtavan jopa USA:n eroon NAFTA:sta.
Toiseksi, hedge-rahastot toivoivat ennen vaaleja Trumpin voittoa, joka tarjoaisi heille keinon luoda volatiliteettia myymällä lyhyeksi valtavalla volyymillä osakkeita heti ensimmäisenä vaalien jälkeisenä pörssipäivänä, päästäkseen jonkin ajan kuluttua ostamaan halventuneita osakkeita. Lyhyeksi myynti näyttää nyt kohdistuneen erityisesti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, ja etenkin pienempien maiden vähemmän likvideille markkinoille. Tämä on täysin ilmeinen tapahtumien kulku, etenkin kun muistetaan, että Trumpin lähipiirissä mm. neuvonantajina toimii isojen hedge-rahastojen edustajia. Näkemyksemme mukaan tämä antaisi aiheen olettaa erinomaisten ostomahdollisuuksien olevan nyt käsillä.
Kolmanneksi Trumpin politiikan uskotaan johtavan talouskasvun ja inflaation sekä korkojen nousuun enemmän kuin on odotettu. Kehittyvät markkinat hyötyvät voimakkaasti raaka-aineiden hinnannoususta, jos ja kun infrastruktuurihankkeet pannaan käyntiin Yhdysvalloissa.
Uskomme volatiliteetin olevan hetkellistä ja tilanne rauhoittunee seuraavien viikkojen tai jopa päivien aikana, kunhan Trumpin politiikasta selviää jotain lisää. Olemmekin lähipäivinä olleet ostolaidalla ostaen lisää hyviä tuloksia raportoineita yhtiöitä halvemmilla hinnoilla. Eilinen nopea korjausliike tuli kuitenkin sikäli yllätyksenä, että se tapahtui aiemmin kuin odotimme.

Pidemmän aikavälin vaikutukset Aasian osakemarkkinoilla

Emme usko Yhdysvaltojen poliittisen puntarin heilahduksen toiseen ääripäähän vaikuttavan suuresti Aasian kotimarkkinavetoisiin talouksiin. Vientivetoisten maiden kohdalla epävarmuus tulee todennäköisesti olemaan suurempaa, ottaen huomioon Trumpin retoriikka vaalikampanjansa aikana hänen mm. kiinalaisille tuotteille ajamistaan tuontitulleista.
Trumpin ulkopoliittisista linjoista tuskin kenelläkään on käsitystä — mahdollisesti ei edes Trumpilla itsellään. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä epävarmuutta Pohjois-Aasian maille, Kiina mukaan lukien. Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden kohdalla epävarmuus on pienempää. Tämä johtuu siitä, että Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden vienti Yhdysvaltoihin on huomattavasti vähäisempää.
Esimerkiksi Indonesian bruttokansantuotteesta vienti muodostaa ainoastaan 15 % (2015), ja siitäkin vain 10-12 % suuntautuu Yhdysvaltoihin. Indonesia onkin Intian ohella kaikista Aasian maista vähiten vientiriippuvainen talous (ks. taulukko alla). Suurimpana, mutta varsin epätodennäköisenä uhkakuvana voisi olla Indonesian rupian (IDR) heiluminen ja heikkeneminen pidemmällä tähtäimellä. Tämä heikentäisi paitsi kuluttajien asemaa, mutta myös yleistä luottamusta yrityssektorilla. Sama riski koskee myös muita Aasian maita, kuten Vietnamia.

asian-exports-to-the-us

Lähde: CLSA

Kaakkois-Aasian maista Vietnam on liittynyt TPP-vapaakauppasopimukseen (Trans-Pacific Partnership), joka ei nyt tule toteutumaan. Tällä ei kuitenkaan pitäisi olla erityistä merkitystä, koska myös Hillary Clinton vastusti TPP-sopimusta ja sopimuksen kariutuminen on näkynyt hinnoissa jo ennen vaaleja. Trumpia pidetään ”diilintekijänä”, joka ymmärtää raha-asioiden päälle, joskaan hänen ymmärrystään kansantalouden ja ulkopolitiikan suhteen ei pidetä vakuuttavana. Voidaan kuitenkin ajatella, että Trump haluaa solmia kahdenvälisiä kauppasopimuksia Aasian maiden ja Yhdysvaltojen välille.

Jatkamme lähipäivinä osakeostoja, kun tarjolla on erittäin houkuttelevasti hinnoiteltuja yhtiöitä. Trumpin valinta luo siis mahdollisuuksia lyhyen aikavälin taktisille muutoksille, mutta ei anna aihetta strategisille muutoksille sijoitustoiminnassamme.