Osuudenomistajien kokous 12.6.2018

JOM Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien JOM Silkkitie Aasia ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastojen osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään tiistaina kesäkuun 12. päivänä 2018 kello 10.00 alkaen Helsingissä Radisson Blu Royal -hotellin kokoustilassa, osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään rahastojen sääntöjen määräämät varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksessa rahasto-osuudenomistajat valitsevat edustajiston, joka valitsee kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen rahastoyhtiön hallitukseen, sekä tilintarkastajan ja tilintarkastajan varamiehen.

Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy rahastojen sääntöjen mukaan 10 päivää ennen kokousta, eli kesäkuun 2. päivänä 2018 rahasto-osuusrekisterien tilanteen perusteella.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina kesäkuun 5. päivänä 2018 kello 16.00 mennessä JOM Rahastoyhtiö Oy:lle. Ilmoittautua voi joko virka-aikaan puhelimitse 09-670115, kirjeitse osoitteella JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteella if.mo1556130044j@ofn1556130044i1556130044. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan nimi ja yhteystiedot. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää kokouksessa asiamiestä, tulee hänen toimittaa valtakirja JOM Rahastoyhtiö Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja toimitetaan postitse osoitteeseen JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki.