Osuudenomistajien kokouksen salkunhoitajan katsaus 12.6.2018 ja muu materiaali

JOM Rahastojen Osuudenomistajien kokouksen (12.6.2018) salkunhoitajan katsaus on nyt julkaistu. Siinä käsitellään mm. rahastojen kohdemaiden talousdrivereita ja esitellään rahastojen osakesijoituksia. Voit tutustua esitysmateriaaliin tästä:
Salkunhoitajan katsaus 2018

Kokouksessa käytiin läpi myös rahastojen ja rahastoyhtiön tilinpäätökset vuoden 2017 osalta – niitä koskevan yhteenvedon löydät tästä:
JOM Osuudenomistajien kokous 2018 tilinpäätökset

Osuudenomistajat valitsivat kokouksessa edustajiston, jonka tehtävänä oli valita rahastoyhtiön hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Lisäksi edustajisto valitsi rahastoyhtiölle ja rahastoille yhteisesti toisen tilintarkastajan sekä tilintarkastajan varamiehen. JOM Rahastoyhtiön hallitukseen valittiin osuudenomistajien edustajina Tommi Mäkelä ja Kari Katajamäki (varsinaiset jäsenet), ja varajäseneksi Esko Riukula. Osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja on Johan Weckman, ja varamies vastaavasti tilintarkastusyhteisö PWC.

Rahastoyhtiön hallituksen muut jäsenet valittiin aiemmin JOM Rahastoyhtiön yhtiökokouksessa maaliskuussa 2018, ja yhtiökokouksen valitsemina jäseninä hallituksessa toimivat Juuso Mykkänen ja Emilia Etelä-aho sekä varajäsenenä Jussi Salo. Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja on Tuomas Honkamäki, ja varamies tilintarkastusyhteisö PWC.

Sekä osuudenomistajien kokouksessa että yhtiökokouksessa tehdyt henkilövalinnat ovat samoja kuin edellisella toimikaudella, eli valitut tahot jatkavat tehtävissään.