Osuudenomistajien kokouksen salkunhoitajan katsaus 10.6.2019 ja muu materiaali

JOM Rahastojen Osuudenomistajien kokouksen 10.6.2019 salkunhoitajan katsaus on nyt saatavilla. Katsauksesta löytyy ajankohtaisten markkinatrendien lisäksi tietoa kohdemaista ja siinä esitellään muutamia rahastojen osakesijoituksia. Voit tutustua esitysmateriaaliin tästä:

Salkunhoitajan katsaus 2019

Kokouksessa käytiin läpi myös tilinpäätökset tilikauden 2018 osalta rahastoja ja rahastoyhtiötä koskien. Niitä koskevan yhteenvedon löydät tästä:

JOM Osuudenomistajien kokous 2019_tilinpäätökset

Osuudenomistajat valitsivat kokouksessa edustajiston, jonka tehtävänä oli valita rahastoyhtiön hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Lisäksi edustajisto valitsi rahastoyhtiölle ja rahastoille yhteisesti toisen tilintarkastajan sekä tilintarkastajan varamiehen. JOM Rahastoyhtiön hallitukseen valittiin osuudenomistajien edustajina Tommi Mäkelä ja Kari Katajamäki (varsinaiset jäsenet), ja varajäseneksi Esko Riukula. Osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja on KHT Niklas Nyman ja tilintarkastajan varamies KHT Martin Grandell.

Rahastoyhtiön hallituksen muut jäsenet valittiin aiemmin pidetyssä JOM Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2019, ja yhtiökokouksen valitsemina jäseninä hallituksessa toimivat Juuso Mykkänen ja Emilia Etelä-aho sekä varajäsenenä Jussi Salo. Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt yhtiölle ja rahastoille päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Taru Mäenpään.