Kasvukipuja Indonesian rahastomarkkinalla

Paikallinen finanssiregulaattori OJK eli Indonesian FIVA on käskenyt neljää rahastotaloa keskeyttämään toimintansa, koska nämä eivät ole noudattaneet regulaattorin ohjeita ja määräyksiä. Rahastotalot ovat mm. luvanneet kiinteitä tuottoja asiakkaille, kun he sijoittavat tiettyihin rahastoihin.  Näin ollen loppusyksyn aikana kymmeniä rahastoja on suljettu ja näiden loput varat palautetaan asiakkaille. Käsiin saamiemme arvioiden mukaan näissä suljetuissa rahastoissa on ollut varoja yhteensä satoja miljoonia euroja.

Tuottoja rahastot ovat taas ”taikoneet” sijoittamalla jatkuvalla syötöllä enimmäkseen hyvin pieniin ja epälikvideihin osakkeisiin, kun lisää varoja on saatu haalittua rahastoihin näillä kiinteillä tuottolupauksilla. Nyt näiden jo suljettujen rahastojen arvot ovat tippuneet viimeisten viikkojen aikana 20-55 %, joka on luonnollisesti painanut Indonesian osakemarkkinaa kokonaisuudessaan. Tosin maan pääindeksi on tippunut alle 2% viime viikkoina, mutta MSCI Indonesia Small Cap indeksi on samaan aikaan tippunut n. 10 %. JOM Komodo Indonesia rahaston arvo on laskenut 3-4 % samana ajanjaksona.

Osakemarkkinan sentimentti on parhaillaan hyvin hauras ja likviditeetti heikkoa. Kuitenkin arvioiden mukaan suurin osa likvidoinneista on nyt ohi ainakin isompien yhtiöiden osalta, mutta pienempien yhtiöiden osalta myynnit jatkunevat vielä jonkin aikaa.

Positiivisena puolena tässä on se, että rahasto-operaattorit saavat tästä nyt selkeän signaalin, että OJK:n ohjeita ja määräyksiä noudatettava tai muuten laitetaan ns. ”lappu luukulle”. Tästä myös seuraa se, että varoja alkaa allokoitumaan entistä enemmän kohteisiin, missä kurssien suunta korreloi enemmän yhtiöiden tulosten kanssa.

Indonesian rahastomarkkina on ollut viime vuosina hyvin vahvassa kasvussa, kun digi, ja -alustatalouden sovellukset ovat helpottaneet sijoittamista rahastoihin. Esimerkiksi vielä vuonna 2015 vain 0,15 % väestöstä (tai 400t ihmistä) oli sijoittanut johonkin sijoitustuotteeseen, mutta parhaillaan tämä luku on jo 0,86 % eli n. 2,3 miljoonaa ihmistä. Sijoittajien määrä on siis kasvanut viime vuosina yli 30 % tahtia vuosittain. Parhaillaan sijoitusrahastojen varat ovat n 4 % BKT:sta, kun esimerkiksi Intiassa vastaava luku on 12 % ja Thaimaassa 31 %.