JOM Rahastoyhtiö yhdistää voimansa Fourton Oy:n kanssa

Hyvä Sijoittaja,

Maailma muuttuu, niin mekin. Fourton Oy ja JOM Rahastoyhtiö Oy yhdistävät voimansa. Järjestelyn myötä saamme kaipaamiamme lisäresursseja palveluidemme kehittämiseen niin vanhojen hyväksi todettujen tuotteiden osalta kuin myös mahdollisten uusien tuotteiden osalta. Uskomme vahvaan ”niche”-osaamiseen.

Finanssivalvonta on 19.11.2020 myöntänyt sijoitusrahastolain (213/2019) 18 luvun 2§:n nojalla JOM Rahastoyhtiö Oy:lle luvan luovuttaa hallinnoimiensa JOM Silkkitie Aasia ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastojen hoidon Fourton Oy:lle. Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on vahvistanut hoidon luovutuksen edellyttämät rahastojen sääntömuutokset (rahastojen nimet ja hallinnoiva rahastoyhtiö).

Rahastojen hoidon luovutus tarkoittaa, että JOM Silkkitie Aasia ja JOM Komodo Indonesia -rahastot siirtyvät Fourton Oy:n hallinnoitaviksi ja rahastot muuttuvat Fourton Silkkitie Aasia ja Fourton Komodo Indonesia -nimisiksi. Samalla JOM Rahastoyhtiön omistajista tulee Fourton Oy:n merkittäviä partnereita. Rahastojen salkunhoitajana jatkaa edelleen Juuso Mykkänen, joka on JOM Rahastoyhtiön pääomistaja ja joka on toiminut alalla eri tehtävissä vuodesta 2000. Hänellä on pitkä kokemus myös ulkomailla toimimisesta ja vakuuttava tuottohistoria. Rahastojen hallinnosta vastaa jatkossakin Emilia Etelä-aho, joka on JOM Rahastoyhtiön perustajaosakas.

Fourton Oy on suomalainen luotettu ja alalla arvostettu rahastoyhtiö, jonka toiminnan ytimessä ovat Eurooppaan ja globaalisti osakkeisiin sijoittavat kolme teemarahastoa sekä yksilöllinen varainhoito. Yhtiö on perustettu vuonna 2003 ja sen kotipaikka on Espoon Tapiolassa.
Fourton Oy:n yksilöllisessä varainhoidossa sekä Fourton Fiestan ja Fourton Tempon salkunhoitajana jatkaa niin kuin ennenkin Mikael Wahlström. Samoin Mikael Wahlström jatkaa Mandatum Life Stamina Equity Fundin salkunhoitajana Mandatum Lifen vastatessa myös tästä eteenpäin Staminan liittyvistä asiakassuhteista sekä rahaston raportoinnista ja jakelusta. Fourtonin perustajaosakas Matti Ollikainen siirtyy Mandatum Lifesta takaisin Fourtonin päivittäisiin toimintoihin 1.12.2020 alkaen vastaamaan Fourton Oy:n asiakassuhteista.

Yhteinen näkemyksemme on sama kuin yhtiöiden alkutaipaleella; osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä muita omaisuusluokkia paremmin. Osakkeiden menestys seuraa pitkässä juoksussa yritystoiminnan menestystä. Suosimme rahastoissa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä ylituottoa on sieltä todennetusti saatavissa.

Rahastojen hoidon luovutuksen ja sääntömuutosten arvioitu voimaantuloaika on 1.1.2021. Rahastojen hoidon luovutuksesta ei aiheudu rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia eikä se vaikuta rahasto-osuuden arvoon. Rahastojen hoidon luovutus ja siihen liittyvät sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Sijoituksianne koskevissa asioissa voitte vuoden 2021 alusta olla yhteydessä Fourton Oy:n asiakaspalveluun ( tai puh. 09-4393 780), mutta myös nykyiset yhteystietomme ( tai puh. 09-670 115) säilyvät voimassa. Nykyiset yhteystiedot toimivat kevään 2021 siirtymäkauden ajan, sillä asiointinne sujuva varmistaminen ja toiminnan jatkuvuus on meille ehdottoman tärkeää.

Mikäli Teillä on kysyttävää asian johdosta, vastaamme mielellämme parhaan kykymme mukaisesti.