JOM Rahastot – sääntömuutostiedote

JOM Rahastoyhtiö on saanut 3.4.2020 Finanssivalvonnalta vahvistuksen sääntömuutoksille JOM Silkkitie Aasia – sekä JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastojen osalta, ja rahastojen uudet säännöt astuvat voimaan 30.6.2020. Sääntöjä on ollut tarpeen päivittää vuonna 2019 voimaan astuneen sijoitusrahastolain myötä, ja mm. sääntöjen rakennetta on selkeytetty ja terminologia on päivitetty vastaamaan uutta lakia.

Olennaisimmat käytännön muutokset liittyvät siihen, että virallisesta osuudenomistajien vuosikokouksesta luovutaan ja osuudenomistajien valitsemat rahastoyhtiön hallituksen jäsenet korvataan sijoitusrahastolaissa määritellyillä riippumattomilla jäsenillä. Rahasto-osuuksien fyysisistä osuustodistuksista luovutaan. Molemmille rahastoille on annettu lainmukainen mahdollisuus lyhytaikaisen luoton käyttöön tarvittaessa kassatilanteita varten, ja JOM Silkkitie Aasia -rahastolle on mahdollistettu poikkeustapauksissa myös sijoitukset joukkovelkakirjoihin nykyisen nollakorkoisen käteishajautuksen sijasta.

Sääntömuutokset eivät vaikuta rahastojen merkintä- tai lunastusajankohtiin, tai käytännön menettelyihin merkintöjen tai lunastusten suhteen. Myös rahastojen sijoituspolitiikka, riskiprofiili ja palkkiot säilyvät ennallaan.

Muutos ei vaadi sijoittajilta mitään toimenpiteitä.

Voit tutustua tarkemmin sääntömuustiedotteeseen sekä rahastojen uusiin sääntöihin tästä linkistä: JOM sääntömuutostiedote 25.5.2020