Indonesian tuloskausi jatkunut positiivissävyitteisenä salkkuyhtiöiden osalta

Tuloskausi Indonesiassa, joka virallisesti päättyy tänään 31. lokakuuta on jatkunut salkkuyhtiöiden osalta positiivisena, vaikka joitain pieniä pettymyksiäkin on ollut matkassa. Alla lueteltuna eri alojen omistusten 9kk 2019 nettovoittojen kasvua vuodentakaiseen vertailukauteen:

  • Digi, -ja alustatalouden yhtiöt DIVA ja MCAS kasvattivat voittojaan vuodentakaisesta +1250 % ja +115 %.
  • IT-alan Metrodatan tulos kasvoi 35 %
  • Rakennustarvikeyhtiö Spindo, joka on ollut joitain vuosia sitten salkussa, ja ostettu syksyllä takaisin, menee nyt läpi tulosparannusta, kun nettotulos kasvoi +650 %. Tämä on linjassa ARNA:n tulosparannuksen kanssa, jonka tulos siis kasvoi 38 % (mainittu edellisessä uutisessa). Myös Surya Pertiwin tulos lähti nopeampaan kasvuun @ +26 %. Toisaalta Toton tulos heikkeni 61 %.
  • Kuluttajatuoteyhtiöt, kuten Kino on myös saanut tuoteportfolionsa hyvään kuntoon, kun tulos nousi yli 300 %. Pizza-Hut operaattorin Sarimelati Kencanan tulos taas kasvoi 47 %. Mediayhtiön MNCN:n tulos jatkoi myös kasvuaan sen noustessa +60 %.
  • Infrayhtiöistä WTON taas kasvatti tulostaan +8 % ja WIKA +50 %, kun taas kaivosyritys  Merdekan (kultaa ja kuparia) tulos kasvoi 26 %.
  • Tulospettymyksiä aiheuttivat pienemmillä painoilla olleet tietyt kiinteistökehitysyhtiöt.

Indoyhtiöistämme ovat nyt raportoineet hieman yli puolet ja olemme yhtiöiden tuloksiin suhteellisen tyytyväisiä: kuluttajapuolen yhtiöt loistivat, teollisuusyritykset menevät läpi syklistä katteiden parantumisprosessia, kun taas rakennus/kiinteistö-puolella on epävarmempaa. Pankkien (ei salkuissa) tuloskehitys on ollut heikompaa, joka taas on rokottanut koko osakemarkkinan sentimenttiä. Toinen puoli yhtälöstä eli salkkuyhtiöiden kurssikehitykseen emme taas ole lainkaan tyytyväisiä, koska monilla yhtiöillä tulokset eivät koskaan aikaisemmin ole olleet näin korkeilla tasoilla, eikä valuaatiot taas näin alhaisilla tasoilla verrattuna historiaan tai Indonesian ulkopuoliseen vertailuryhmään.