Filippiinien ja Indonesian BKT:n kasvu ensimmäisellä kvartaalilla

Filippiinien BKT kasvoi ensimmäisen kvartaalin aikana +6,8 % vuoden takaisesta. Myös koko vuoden kasvun odotetaan olevan 6,8 % luokkaa. Investoinnit ja etenkin infrainvestoinnit olivat odotettua lujemmassa kasvussa kvartaalin aikana, kun taas yksityinen kulutus jäi hieman odotuksista.

Filippiinien inflaatio on ollut lähiaikoina nousussa, joten maan keskuspankki nosti ohjauskorkoa 3,25 % tasolle. Tämä on ensimmäinen korkotason nosto sitten vuoden 2014.

Indonesian BKT kasvoi ensimmäisen kvartaalin aikana +5,1 % vuoden takaisesta. Koko vuoden kasvun odotetaan kuitenkin kiihtyvän 5,3-5,4 % tasolle. Yksityinen kulutus, joka on n. 55 % BKT:sta oli odotuksia hitaampaa, mutta investoinnit jatkoivat selkeää parantumistaan. Maan infran parantuminen lähivuosina on nyt alkanut vaikuttamaan positiivisesti yksityissektorin investointeihin. Tämän nähdään alkavan myös säteilemään yksityiseen kulutukseen loppuvuoden aikana.

Vaikka inflaatiopaineita ei ole näkyvissä, maan keskuspankki saattaa nostaa ohjauskorkoaan lähiaikoina dollarin vahvistumisen takia (USD-IDR kurssi ylitti 14,000 tason).