JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö.

Yhtiö hallinnoi kahta aktiivista sijoitusrahastoa: Kaakkois-Aasiaan sijoittavaa JOM Silkkitie –rahastoa, jonka toiminta alkoi 31.7.2009 ja Indonesian osakemarkkinoille sijoittavaa JOM Komodo –rahastoa, jonka toiminta alkoi 15.5.2012.